ג'ורג' גרשווין ואחיו איירה

שני אחים יהודים השולטים במוזיקה האמריקאית