דוכס - דוחות כספיים ומאזנים מאוחדים

הודעות שגיאה בעת הרצת דוכס

בעת הרצת  המערכת בפעם הראשונה על מחשב חדש יתכן ויתקבלו הודעות שגיאה.
שימו לב להגדרת יישום דוכס אשר חובה להגדירו מחדש  בעת התקנה חדשה.
אם בשטח אשר אליו מצביע החץ הירוק אין כיתוב של טקסט, יש ללחוץ על כפתור 'בחר יישום דוכס' עליו מצביע החץ האדום

הערה: המסך הראשון יכול שיופיע אחרת מציור החלון

לאחר הלחיצה ייפתח תפריט ממנו יש לבחור את יישום דוכס המתבקש.

במידה ושם היישום אינו ידוע, יש להתקשר למנהל המערכת

אחרי בחירת היישום המסך יציג את הבחירה וייראה כך. יש לבחור חברה, מטבע (במידת הצורך) ותקופת דיווח ולהמשיך למערכת באמצעות הקלקה על כפתור 'בחר'.

החלון יכול שייראה שונה בגרסאות שונות

במידה וקיימת בעיה, התקשרו אל דוד רוזן, 050-2901483