netinim.jpg

דוכס - דוחות כספיים ומאזנים מאוחדים

התקנת מערכת דוכס על מחשב חדש

הנחות יסוד
 1. מערכת ההפעלה הינה 64 ביט

 2. מערכת דוכס כבר הותקנה והופעלה בארגון וקיים צורך להתקינה על מחשב חדש.

 3. המשתמש מיומן בהפעלת מערכת דוכס.

 4. תיקיות נדרשות אשר חייבות להיות נגישות:

  • תיקיית D4W המכילה את תוכנת דוכס. בתוכה ספריית EXE המכילה את התכניות של המערכת​

  • תיקיית D4WD המכילה את בסיס הנתונים של החברה המפעילה את דוכס.​

 5. במידה ואין ברשותכם את תוכנת ההתקנה הבסיסית של דוכס, ניתן להוריד אותה כאן, או באמצעות הכפתור הנמצא משמאל. שם תוכנית ההתקנה היא DucasSystem64.exe

ביצוע התקנת התכנה

 1. יש להריץ את התכנה DucasSystem64.exe

 2. ההתקנה הינה מהירה. בחלון האחרון מופיעה הודעה בפורטוגזית, יש להמשיך.

properties.jpg
properties after.jpg

התקנה Icon על שולחן העבודה

אם ניתן ל"ייבא" Icon ממחשב אחר המפעיל את דוכס, עשו זאת.

אחרת, צרו Icon בשולחן העבודה לתכנית הראשית של דוכס הנמצאת ב D4W\EXE\DUCASMAIN.EXE. בחרו בתכנית ובצעו הקלקה ימנית. הצביעו על Send To ובחרו (Desktop (create shortcut

על שולחן העבודה זה יראה כך:

 

 

 

 

בצעו הקלקה ימנית על הIcon ובחרו ב Properties. נפתחת תיבת שיחה המוצגת משמאל:

יש להוסיף לטקסט בשורה שאליה מצביע החץ את הטקסט הבא:

רווח (space)

SET=[שם הקבוצה]

 

לדוגמה set=koor. אין להכניס רווחים בטקסט.

במידה ושם הקבוצה אינו ידוע, יש להתקשר למנהל המערכת.

לחצו OK וכעת ניתן להריץ את המערכת באמצעות הקלקה כפולה על ה Icon.

ducas link.jpg